1. Organizatorem konkursu jest Joanna Bilska, Właściciel strony na Facebooku Maluję jak lubię oraz witryny joannabilska.pl, zwana dalej Organizatorem. 
 2. W konkursie może brać udział każda osoba pełnoletnia, zamieszkała na terenie Polski lub której adres do wysyłki Nagrody będzie na terenie Polski, zwana dalej Uczestnikiem. 
 3. Czas trwania konkursu: od ogłoszenia dnia 4 sierpnia 2020 do końca dnia 8 sierpnia 2020. 
 4. Uczestnik musi posiadać konto na Facebooku i korzystać z aplikacji lub przeglądarki z odpowiednimi uprawnieniami. 
 5. Zasady konkursu: 
  • a. Każdy Uczestnik może wskazać obraz, który najbardziej mu się podoba, przez polubienie go. Każda reakcja na obraz jest zliczana (Lubię to, ale także wszystkie inne, aktualnie możliwe reakcje: Super, Trzymaj się, Wow, Wrrr itd.). Jeden Uczestnik może wskazać więcej niż jeden wybrany obraz. 
  • b. Uczestnik pod wybranym przez siebie obrazem opisuje jego interpretację poprzez dodanie publicznego komentarza do posta ze zdjęciem tego obrazu. Uczestnik może wybrać więcej niż jeden obraz, do którego wymyśla interpretację oraz podać więcej niż jedną interpretację do każdego obrazu. 
  • c. Organizator, na podstawie liczby reakcji na obraz, wyłania obraz, który zostanie nagrodą w konkursie – decyduje największa liczba reakcji. W przypadku, gdy liczba reakcji jest równa dla więcej niż jednego obrazu, Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia ostatecznego dzieła. Następnie, spośród podanych przez Uczestników propozycji interpretacji obrazów dla tego wyłonionego, Organizator wybiera subiektywnie najciekawszą, spośród umieszczonych w komentarzach do posta ze zdjęciem obrazu. 
  • d. Zwycięzcą jest osoba, która jest autorem najciekawszej według Organizatora interpretacji obrazu.  
  • e. Zwycięzcą nie może być osoba, która w ciągu ostatnich 12 miesięcy została już nagrodzona obrazem z ramach konkursu tego samego Organizatora. Taka osoba natomiast może być Uczestnikiem. 
 6. Nagrodą jest obraz, wybrany spośród trzech dostępnych obrazów wg. punktu 5. Organizator wyśle Nagrodę na swój koszt przesyłką kurierską na podane przez Uczestnika dane: Imię i nazwisko, adres dostarczenia na terenie Polski, adres e-mail, numer telefonu. 
 7. Dane osobowe Zwycięzcy będą wykorzystywane przez Organizatora w celach związanych z realizacją wysyłki Nagrody oraz w celu zapewnienia realizacji punktu 5 e. 
 8. Zwycięzca jest zobowiązany do podania danych osobowych, o których mowa, w ciągu 2 tygodni od ogłoszenia wyników konkursu. Zwycięzca jest zobowiązany do odbioru przesyłki kurierskiej w terminie. Jeśli Zwycięzca nie poda danych do wysyłki w ciągu wspomnianego okresu lub nie odbierze nadanej przesyłki i wróci ona do Organizatora, Nagroda przepada i Zwycięzca traci do niej prawo. 
 9. Wartość obrazu nie przekracza sumy 400 zł. Nie ma możliwości wymiany obrazu na równowartość pieniężną. 
 10. Zwycięzca zostanie ogłoszony do 3 dni od daty zakończenia konkursu poprzez stronę internetową Maluję jak lubię na Facebooku. 
 11. Wszelkie uwagi do konkursu można zgłaszać przez kontakt z administratorem strony Maluję jak lubię na Facebooku. 
 12. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu. Konkurs ten nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. 
 13. RODO.

Biorąc udział w konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Dane przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Uczestnik ma następujące prawa:

Biorąc udział w konkursie, Uczestnik zgadza się na dobrowolne przekazanie swoich danych osobowych – Imienia i nazwiska/nazwy profilu na Facebooku oraz podania ich do wiadomości publicznej wraz z opublikowaniem odpowiedzi konkursowej. Ponadto każdy Uczestnik zgadza się na dobrowolne przekazanie Organizatorowi danych, o których mowa w punkcie 6, w przypadku wygranej. Organizator wykorzysta te dane zgodnie z punktem 7. Dane osobowe Zwycięzcy będą przechowywane przez Organizatora w celu zapewnienia spełnienia punktu 5 e. niniejszego Regulaminu, przez okres co najmniej 12 miesięcy. Brane pod uwagę będą zarówno Imię i nazwisko/nazwa profilu, jak i adres wysyłki.  14. Wzięcie udziału w konkursie oznacza pełną akceptację tego Regulaminu przez Uczestnika.